Visi Kami

Cinta Syria Malaysia ingin menjadi NGO utama di Malaysia yang membantu meringankan krisis pelarian Syria terutama dalam aspek pendidikan menjelang 2025

Misi Kami

  • Memberikan pendidikan percuma kepada kanak-kanak Syria yang kurang berkemampuan
  • Mengembangkan fokus utama dalam memberi sumbangan kepada Pelarian Syria

Objektif CSM

  • Memberi dan menyebarkan kefahaman kepada rakyat Malaysia berkaitan dengan latarbelakang dan isu semasa di Syria
  • Bertindak sebagai badan sukarelawan dalam membantu pelarian Syria sama ada secara langsung atau tidak langsung
  • Memupuk nilai dan minat kesukarelawanan khususnya di kalangan generasi muda melalui kempen kesedaran dan latihan di lapangan