Sistem Ganjaran

Ini adalah mata yang anda boleh kumpulkan jika menyertai kami.

Mata terkumpul jika anda membantu Cinta Syria Malaysia dalam mendapatkan dana/tajaan.

Tahap sukarelawan berdasarkan mata terkumpul: