Donation Forms

Smart Project CSM

Sekolah Market (SMART) merupakan projek yang dilaksanakan untuk memberi
pendedahan awal kepada para pelajar mengenai sistem pentadbiran dan operasi
perniagaan. Selaras dengan usaha untuk memupuk disiplin dalam perbelanjaan, inisiatif ini juga memfokuskan pada pengurusan kewangan harian di kalangan para pelajar.

Read More »

Computer Lab CSM

Cinta Syria Malaysia mengambil langkah untuk membuka sumbangan dana Lab Komputer bertujuan untuk membuka peluang untuk anak-anak Syria di Sekolah Kita mendalami ilmu teknologi.

Read More »

Education Mission CSM

Cinta Syria Malaysia mengambil langkah untuk membuka sumbangan dana Misi Bantuan Pendidikan bertujuan untuk mengumpul dana pendidikan buat Sekolah Kita (I, II & III).

Read More »